Φερεγγυότητα, ποιότητα, σεβασμός, υπευθυνότητα

Μήνυμα του Προέδρου και CEO της ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

«Φερεγγυότητα, ποιότητα, σεβασμός, υπευθυνότητα. Τέσσερις έννοιες - τέσσερις ισχυροί πυλώνες, με τους οποίους η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ συνέδεσε άρρηκτα την ύπαρξή της, το παρόν και το μέλλον της, αλλά και το όραμά της, να προσφέρει τα μέγιστα στον ασφαλισμένο και να υπηρετεί ευλαβικά τις αρχές που πρεσβεύει ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης.

Ο ίδιος προσωπικά, δρώντας πάντα με επαγγελματισμό, αλλά και σύνεση, διατήρησα την ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, από ιδρύσεώς της, σε μια σταθερά ανοδική πορεία, με βασικό προσανατολισμό τον απόλυτο σεβασμό προς τον πελάτη, τη διαρκή βελτίωση και εξειδίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αυστηρή κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία και την ταχύτατη προσαρμογή στα δεδομένα της οικονομίας.

περισσότερα

Ασφάλιση Μεγάλων Εμπορικων & Βιομηχανικων Κίνδυνων

Διαθέτοντας υψηλό capacity, μεγάλο εύρος καλύψεων, αλλά και ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική σήμερα, είτε ηγείται, είτε συμμετέχει συνασφαλιστικά, σε έναν σημαντικό αριθμό ασφαλιστηρίων συμβολαίων μεγάλων επιχειρήσεων. Στην επιτυχημένη παρουσία της στον τομέα, συμβάλλει καθοριστικά η άριστη και μακρόχρονη συνεργασία της με διεθνείς.

περισσότερα

Ασφάλιση Μεταφορών

Για την Ευρώπη Ασφαλιστική, οι Ασφαλίσεις Μεταφορών αποτελούν στρατηγικό τομέα ασφάλισης. Οι καλύψεις που παρέχονται αφορούν μεταφερόμενα εμπορεύματα, είτε εντός της Ελληνικής επικράτειας, είτε εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων (από και προς όλο τον κόσμο)

περισσότερα

H Ευρώπη Αποζημιώνει

«H ώρα της αποζημίωσης επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική». Βρίσκόμαστε αδιάλειπτα δίπλα στον ασφαλισμένο, ιδιαίτερα εφόσον παραστεί ανάγκη για την αποζημίωσή του.

περισσότερα