photo

Αρχική > Ασφαλιστικές Λύσεις > Επιχειρήσεις > Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Στον τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει δύο προγράμματα, το «EURO Προστασία Επιχείρησης ΒΑΣΙΚΗ» και το «EURO Προστασία Επιχείρησης Ενισχυμένη».

Με το πρώτο, παρέχονται βασικές καλύψεις για ζημιές από Πυρκαγιά, Κεραυνό, Έκρηξη και Πτώση Αεροσκαφών και με το δεύτερο, εξασφαλίζονται επιπλέον παροχές κατά Τρομοκρατικών Ενεργειών, Ζημιών από νερά, κλοπή κ.α., ενώ καταβάλλονται Επιδόματα διακοπής εργασιών, και καλύπτεται η Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων.

EURO-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΒΑΣΙΚΗ

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 • Πυρκαγιά, κεραυνός, ευρεία έκρηξη
 • Πυρκαγιά από δάσος
   
 • Ζημιές από καπνό
   
 • Πτώση αεροσκαφών
   
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Αξία αντικατάστασης καινούργιου μόνο για την οικοδομή (για οικοδομές ηλικίας έως 25 ετών)
 • Αποκομιδή ερειπίων έως 3% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με μέγιστο το ποσό των € 5.000
   

Διαβάστε όλο το κείμενο

EURO-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΨΕΙΣ:

 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κακόβουλες ενέργειες, βανδαλισμός
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα
 • Χιόνι, βροχή, χαλάζι, παγετός
 • Διάρρηξη / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, κλιματισμού, κεντρικής θέρμανσης και αποχετεύσεων, για ηλικίες οικοδομών έως 25 ετών
 • Ζημιά από τυχαία διαρροή sprinklers
 • Ζημιές από πτώση δέντρων και στύλων (συμπεριλαμβάνεται και το κόστος απομάκρυνσης αυτών έως του ποσού € 1.000 ανά γεγονός και ετησίως)
 • Θραύση κρυστάλλων, βιτρινών και φωτεινών επιγραφών έως του ποσού των € 1.500 ανά γεγονός και ετησίως
 • Ζημιές κτιρίου / βελτιώσεων από απόπειρα κλοπής σε Α΄κίνδυνο, έως του ποσού των € 1.500 ανά γεγονός και € 3.000 ετησίως
 • Κλοπή περιεχομένου μετά από διάρρηξη
 • Ληστεία ταμείου (εφ΄ όσον ασφαλίζεται το περιεχόμενο) έως του ποσού των € 1.500 ανά γεγονός και € 2.500 ετησίως
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτόμενης ζημιάς, έως του ποσού των € 15.000 ανά γεγονός και € 30.000 ετησίως
 • Αστική ευθύνη λειτουργίας χώρου έως του ποσού των € 10.000 ανά γεγονός και € 20.000 ετησίως (για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων)
 • Βραχυκύκλωμα σε Α΄κίνδυνο έως του ποσού € 3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 • Έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβών αρχιτεκτόνων, μηχανικών μετά από ζημιά καλυπτομένου κινδύνου, έως του ποσού € 3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 • Έξοδα κατάσβεσης - πυρόσβεσης έως του ποσού των € 3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 • Έξοδα άντλησης υδάτων έως € 2.000 ανά γεγονός και ετησίως
 • Έξοδα φύλαξης της επιχείρησης μετά από ζημιά καλυπτομένου κινδύνου, έως του ποσού των € 3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 • Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης & μεταφοράς/επαναφοράς περιεχομένου μετά από ζημιά καλυπτομένου κινδύνου, έως του ποσού των € 3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 • Επίδομα διακοπής εργασιών μετά από ζημιά καλυπτομένου κινδύνου, € 150 ημερησίως με ανώτατο όριο 60 ημέρες
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων εντός ψυγείων μετά από διακοπή ρεύματος έως του ποσού των € 1.500 ανά γεγονός και € 3.000 ετησίως
 • Όρος πρόνοιας έως το 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
 • Καθίζηση - ολίσθηση εδάφους συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων

Λεπτομέρειες προγραμμάτων

Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, βροχή, χαλάζι και παγετός, 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό € 1.500 για υπόγεια/ημιυπόγεια και € 750 για ισόγειο και ορόφους.
 • Διάρρηξη / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, κλιματισμού, κεντρικής θέρμανσης και αποχετεύσεων, 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό € 750
 • Θραύση κρυστάλλων, βιτρινών και φωτεινών επιγραφών, € 150 σε κάθε ζημιά
 • Βραχυκύκλωμα € 150 σε κάθε ζημιά
 • Κλοπή περιεχομένου 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο € 750
 • Διακοπή εργασιών οι 3 πρώτες εργάσιμες ημέρες - Καθίζηση / ολίσθηση 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
 • Σεισμός 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΩΣ ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α, Β, Γ, Δ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΩΣ 1.000.000), ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΑΝΑ 1.000

ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α, Β, Γ, Δ

Τα πυροσβεστικά μέσα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ΜΕΤΡΑ ΚΛΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α, Β & Γ

 • Κλειδαριές ασφαλείας και
 • Εσωτερικά ή εξωτερικά ρολά ή εναλλακτικά ύπαρξη συναγερμού συνδεδεμένου με εταιρία φύλαξης, ο οποίος να καλύπτει όλα τα ανοίγματα και να τίθεται σε λειτουργία κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες της επιχείρησης.

ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ

 • Κλειδαριές ασφαλείας και
 • Εσωτερικά ή εξωτερικά ρολά και
 • Συναγερμός συνδεδεμένος με εταιρία φύλαξης, ο οποίος να καλύπτει όλα τα ανοίγματα και να τίθεται σε λειτουργία κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες της επιχείρησης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΠΕΡΓΙΩΝ, ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΩΝ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η κάλυψη των ως άνω κινδύνων δεν παρέχεται στις περιπτώσεις που το ασφαλιζόμενο κατάστημα ή επιχείρηση βρίσκονται στην περιοχή της Αθήνας και συγκεκριμένα εντός του τετραγώνου που περικλείεται από τις οδούς Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ΣΤΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ, συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών τμημάτων αυτών.
 

Διαβάστε όλο το κείμενο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Α, Β, Γ, Δ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

 • ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
 • ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ
 • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
 • ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ, ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
 • ΓΡΑΦΕΙΑ
 • ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
 • ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
 • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
 • ΙΑΤΡΕΙΑ
 • ΙΑΤΡΙΚΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
 • ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ
 • ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ-ΚΑΦΕΠΩΛΕΙΑ
 • ΚΗΔΕΙΩΝ/ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ
 • ΚΛΙΝΙΚΕΣ
 • ΚΟΥΡΕΙΑ (ΟΧΙ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ)
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΑ
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
 • ΞΕΝΩΝΕΣ ΖΩΩΝ
 • ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ
 • ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ (ΜΑΝΑΒΙΚΑ)
 • ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΑ
 • ΠΑΙΔΙΚΟΙ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
 • ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ
 • ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
 • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ
 • ΩΔΕΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

 • ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ
 • ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΑ
 • ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΔΗ (ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ, ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΑ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ)
 • ΓΥΨΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΕΣ κατόπιν γραπτής εγκρίσεως από την Εταιρία (ΟΧΙ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ)
 • ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΠΑΝΣΙΟΝ - ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ
 • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ)
 • ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, (ΕΚΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ / ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ), ΠΟΜΟΛΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΣΙΔΕΡΙΚΑ ΚΛΠ
 • ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ
 • ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΥΑΛΟΠΩΛΕΙΑ)
 • ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΗΧΑΝΩΝ / ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ)
 • ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
 • ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (Ο ΧΡΥΣΟΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ)
 • ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ
 • ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΥΡΜΑΤΑ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΛΠ)
 • ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΥΑΛΟΠΩΛΕΙΑ
 • ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
 • ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

 • ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΟΧΙ ΚΑΒΕΣ)
 • ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΦΟΥΡΝΟΙ)
 • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ)
 • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ (ΧΩΡΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ)
 • ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΟΧΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΚΑΛΤΣΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, (PET SHOPS), ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
 • ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΨΥΞΗΣ / ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ / ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ
 • ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΥΣΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Ή ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ)
 • ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΞΗΡΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)
 • ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΛΟΠΗ)
 • ΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΡΑΦΕΙΑ, ΑΤΕΛΙΕ ΜΟΔΑΣ
 • ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
 • ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ / ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ

 • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ AIR CONDITIONS ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ / ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΦΕΙΑ (ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ)
 • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
 • ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ
 • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΟΙ (PARKING) ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ - ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ
 • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ (ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ)
 • ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
 • ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, (ΟΧΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ), ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΔΩΡΩΝ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ)
 • ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
 • ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΜΟΚΕΤΩΝ / ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ / ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΛΟΠΗ)
 • ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ / ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
 • ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ / ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ (ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ)
 • ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
 • ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ / ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ - ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ / ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑ

Διαβάστε όλο το κείμενο