photo

Κατοικία

Παράλληλα, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική σχεδιάζει σύγχρονα και ανταγωνιστικά προγράμματα στον τομέα ασφάλισης κατοικίας, τα οποία ανταποκρίνονται στις καθημερινά μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, εξασφαλίζοντας, τόσο την προστασία των ιδιωτών, όσο και την απρόσκοπτη λειτουργία των εταιριών.

Νέο Πρόγραμμα «ΕΥΡΩΚΑΤΟΙΚΙΑ για όλους», Xτίζουμε την Ασφάλεια του Σπιτιού σας!

Ένα νέο κεφάλαιο στον κλάδο Περιουσίας ανοίγει η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, απλοποιώντας και κάνοντας απίστευτα προσιτή την Ασφάλιση Κατοικίας.

Με το νέο Πολυασφαλιστήριο Κατοικίας «ΕΥΡΩΚΑΤΟΙΚΙΑ για όλους», η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική καινοτομεί, απλουστεύοντας την τιμολόγηση (€1 ανά τετραγωνικό) και κάνοντας προσιτό το ασφάλιστρο για κάθε ιδιοκτήτη που θέλει να ασφαλίσει την κατοικία ή τις κατοικίες του (εκτός από τις εξοχικές που καλύπτονται από άλλο πρόγραμμα), είτε αυτές ιδιοκατοικούνται είτε ενοικιάζονται.

Το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα, εντάσσεται στην ευρύτερη φιλοσοφία της εταιρίας που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την πλήρη διαφάνεια ως προς την τιμολογιακή πολιτική της, πρακτική που υπαγορεύεται τόσο από το Solvency II, αλλά κυρίως από τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική κοινωνία και οικονομία από την παρατεταμένη ύφεση.

Στις 27 καλύψεις του Πολυασφαλιστήριου Κατοικίας «ΕΥΡΩΚΑΤΟΙΚΙΑ για όλους», το οποίο αφορά είτε ενυπόθηκες είτε ελεύθερες βαρών κατοικίες περιλαμβάνονται η Πυρκαγιά , Κεραυνός, Καπνός, Ευρεία Εκρηξη, Πτώση Αρεοσκαφών, Πρόσκρουση οχήματος, Πυρκαγιά από Δάσος, Σεισμός,  και οι καλύψεις της Αξίας Καινουργούς (για οικοδομές ηλικίας έως 25 ετών), της Αστικής Ευθύνης από μετάδοση Πυρκαγιάς,  της Κάλυψης Δόσης του Στεγαστικού Δανείου (ως συνέπεια ζημίας από καλυπτόμενο κίνδυνο), καθώς και Κακόβουλες Πράξεις και Τρομοκρατικές Ενέργειες, Ζημιές από Απόπειρα Κλοπής, Ζημιές Λέβητα Κεντρικής Θέρμανσης, Έξοδα Ελαχιστοποίησης της Ζημιάς και Πυρόσβεσης, Θραύση Κρυστάλλων, Βραχυκύκλωμα, Πλημμύρα – Θύελλα – Καταιγίδα – Χιόνι – Χαλάζι – Παγετό, Διάρρηξη Σωληνώσεων Ύδρευσης και Αποκομιδή Συντριμμάτων.
 

EUROKATOIKIA

Για τον τομέα ασφάλισης κατοικίας η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει τέσσερα σύγχρονα, καινοτόμα «πακέτα» ασφάλισης, που καλύπτουν πλήρως όλες τις ανάγκες του ασφαλισμένου.

Το πρώτο πρόγραμμα, το «EURO Κατοικία – Βασικό Στεγαστικό» περιλαμβάνει βασικές καλύψεις κατά Πυρός και Σεισμού, το δεύτερο το «EURO Κατοικία 1» προβλέπει ένα επιπλέον «πακέτο» παροχών για Τρομοκρατικές καλύψεις και Ζημιές από νερά, το «EURO Κατοικία 2» εξασφαλίζει επιπρόσθετες καλύψεις για ζημιές από βανδαλισμούς, για απώλειες ενοικίων, ενώ καλύπτει και την Αστική Ευθύνη Ομόρων και, τέλος, το «EURO Κατοικία VIP», αποτελεί ένα πλήρες ασφαλιστήριο, που περιλαμβάνει πέραν των προαναφερόμενων παροχών και εξειδικευμένες ασφαλίσεις για Ειδικές Κατασκευές εκτός κατοικίας, Έργα Τέχνης, καθώς και αυτόματη επανασύσταση Κεφαλαίου μετά από ζημία.

EUROKATOIKIA ΒΑΣΙΚΟ – ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΚΕΡΑΥΝΟΣ, ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ
 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ
 • ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ
 • ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 • ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 • ΣΕΙΣΜΟΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ € 1.200 ΑΝΑ Τ.Μ., ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ / ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΕΦ' ΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ)
 • ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΤΟΥ 1960 ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ
 • ΚΤΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ (ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ) ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ
 • ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Δείτε τα προϊόντα

EUROKATOIKIA 1

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΚΕΡΑΥΝΟΣ, ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ
 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ
 • ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ
 • ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 • ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 • ΖΗΜΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΛΟΠΗΣ ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ € 1.500 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ
 • ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ
 • ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
 • ΔΙΑΡΡΗΞΗ / ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ)
 • ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ €1.500 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ
 • ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ ΕΩΣ 5% ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ € 3.000
 • ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΩΣ € 1.500
 • ΚΛΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ
 • ΣΕΙΣΜΟΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

 • ΣΕΙΣΜΟΣ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 • ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 10% ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ € 750 ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ/ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ € 450 ΓΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΥΣ
 • ΔΙΑΡΡΗΞΗ / ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ, 10% ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ € 600
 • ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ € 150 ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ
 • ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ € 150 ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ
 • ΚΛΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 10% ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ € 500

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ € 1.200 ΑΝΑ Τ.Μ., ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ / ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΦ' ΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ € 300 ΑΝΑ Τ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 • ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΤΟΥ 1960 ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ
 • ΚΤΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ (ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ) ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ
 • Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΣΕ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
 • Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΛΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 10% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ € 1.500

Δείτε τα προϊόντα

EUROKATOIKIA 2

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΚΕΡΑΥΝΟΣ, ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ
 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ
 • ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ
 • ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 • ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 • ΖΗΜΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΛΟΠΗΣ ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ € 3.000 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ
 • ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ
 • ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
 • ΔΙΑΡΡΗΞΗ / ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ)
 • ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ € 1.500 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ
 • ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ ΕΩΣ 5% ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ € 3.000
 • ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΩΣ € 3.000 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ
 • ΚΛΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ EUROΚΑΤΟΙΚΙΑ 1, ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΣΜΟ :

 • ΧΙΟΝΙ , ΒΡΟΧΗ, ΧΑΛΑΖΙ, ΠΑΓΕΤΟΣ
 • ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ € 3.000 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ
 • ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΩΣ € 3.000 ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 3 ΜΗΝΕΣ
 • ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΕΩΣ € 3.000 ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ
 • ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΕ Α΄ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΩΣ € 1.500
 • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΟΡΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΕΩΣ ΤΟ 25% ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ € 20.000 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ (ΕΞΟΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ) ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ , ΕΩΣ 10% ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ € 1.000
 • ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΟΥΣ (ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ)

ΚΑΛΥΨΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

 • ΣΕΙΣΜΟΣ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 • ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΧΙΟΝΙ, ΒΡΟΧΗ, ΧΑΛΑΖΙ, ΠΑΓΕΤΟΣ , 10% ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ € 750 ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ/ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ € 450 ΓΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΚΑΙ ΟΡΟΦΟΥΣ
 • ΔΙΑΡΡΗΞΗ / ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 10% ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ € 600
 • ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ € 150 ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ
 • ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ € 150 ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ
 • ΚΛΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 10% ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ € 500

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ € 1.200 ΑΝΑ ΤΜ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ / ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΦ ΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ € 300 ΑΝΑ ΤΜ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 • ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΤΟΥ 1960 ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ
 • ΚΤΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ (ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ) ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ
  Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΣΕ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.
 • Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΛΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 10% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ € 1.500

Δείτε τα προϊόντα

EUROKATOIKIA VIP

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΚΕΡΑΥΝΟΣ, ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ
 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ
 • ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ
 • ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 • ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 • ΖΗΜΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΛΟΠΗΣ ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ€ 3.000 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ
 • ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ
 • ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
 • ΔΙΑΡΡΗΞΗ / ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ)
 • ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ € 1.500 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ
 • ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ ΕΩΣ 5% ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ € 3.000
 • ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΩΣ € 3.000 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ
 • ΚΛΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ
 • ΧΙΟΝΙ, ΒΡΟΧΗ, ΧΑΛΑΖΙ, ΠΑΓΕΤΟΣ
 • ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ € 3.000 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ
 • ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΩΣ € 3.000 ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ
 • ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΕΩΣ € 6.000 ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ
 • ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΩΣ € 1.500
 • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΟΡΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΩΣ ΤΟ 25% ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ € 25.000 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ (ΕΞΟΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ) ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΕΩΣ 10% ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ € 1.000
 • ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΟΥΣ (ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ)

(ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ EUROKATOIKIA 2) :

 • ΖΗΜΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΣΤΥΛΩΝ
 • ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΝΤΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΩΣ € 500 ANA ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ
 • ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ Α΄ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΩΣ € 500 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΖΗΜΙΑ
 • ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ (ΠΙΣΙΝΑ, ΓΚΑΡΑΖ, BBQ, ΥΠΟΣΤΕΓΑ, ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ, ΜΑΝΔΡΕΣ, ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ, ΚΕΡΑΙΕΣ) ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΚΕΡΑΥΝΟ, ΕΚΡΗΞΗ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10% ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
 • ΚΑΛΥΨΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΣΕ Α΄ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕΧΡΙ € 1.500 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ)
 • ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΛΕΒΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΗ ΕΩΣ € 3.000 ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 • ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΕΩΣ ΤΟ 20% ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ) ΜΕ € 4,05%Ο
 • ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

 • ΣΕΙΣΜΟΣ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 • ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΧΙΟΝΙ, ΒΡΟΧΗ, ΧΑΛΑΖΙ, ΠΑΓΕΤΟΣ, 10% ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ € 750 ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ/ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ € 450 ΓΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΥΣ
 • ΔΙΑΡΡΗΞΗ / ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ, 10% ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ € 600
 • ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ € 150 ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ
 • ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ € 150 ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ
 • ΚΛΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 10% ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ € 500
 • ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΛΕΒΗΤΑ € 150

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ € 1.800 ΝΑ Τ.Μ., ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ / ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΦ' ΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ € 400 ΑΝΑ Τ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 • ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΤΟΥ 1960 ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ
 • ΚΤΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ (ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ) ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ VIP ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

Δείτε τα προϊόντα